Uchwała PKW

Uchwała PKW z dnia 13.08.2018 w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych,

wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast <Pobierz>