Sesja RM

XLIX SESJA  RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA odbędzie się dnia 31 stycznia 2023r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza.

zdjęcie sali sesyjnej

Dnia 29 grudnia 2022r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XLVIII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.    

zdjęcie sali sesyjnej

Dnia 16 listopada 2022r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XLVII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

Sesja RM

Dnia 29 grudnia (czwartek) 2022 r. o godz. 10.00  odbędzie się XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA w sali posiedzeń nr 30 Urzędu Miejskiego Wąsosza przy pl. Wolności 17.