Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 27 marca 2018r w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 27 marca (wtorek ) 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 6 lutego 2018r w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej Wąsosza, która została zwołana na wniosek Burmistrza Wąsosza.

Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 6 lutego 2018r o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA zwołana w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym