Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 6 lutego 2018r o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA zwołana w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kownackiej w Płoskach.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2018r.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie.