Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 25 stycznia 2018r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektu  uchwały  w sprawie udzielenia dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.
 6. Rozpatrzenie projektu  uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28 grudnia 2017r na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2018r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie uchwalenia planów pracy komisji na 2018r.
 9. Informacje i komunikaty  Przewodniczącego Rady.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.