Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 24 października ( wtorek) 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA .

 

 

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
4. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Przedstawienie wykonania budżetu gminy Wąsosz za I półr.2017r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich Publicznych Szkół Podstawowych w Czarnoborsku, Płoskach i Wąsoszu w ośmioletnie Publiczne Szkoły Podstawowe w Gminie Wąsosz.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Górowskiemu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/11 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 8 lutego 2011r. dotyczącej zmiany uchwały XXVI/150/2000 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie połączenia instytucji kultury w gminie Wąsosz w Zespół Placówek Kultury.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 230 położonej w obrębie wsi Rudna Wielka.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2017-2030.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2017r.
12. Informacje Przewodniczącego.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie sesji.