Drukuj
Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 28 kwietnia (piątek) 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

Porządek obrad sesji:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji.
  3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
  4. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2017-2030.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2017r.
  7. Informacje Przewodniczącego Rady.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.