Sesja RM

 21 grudnia (czwartek) 2023 r. o godz. 10.00. odbędzie się LVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA w sali posiedzeń nr 30 Urzędu Miejskiego Wąsosza przy pl. Wolności 17.

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji RM Wąsosza.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
 6. Przedstawienie budżetu Gminy Wąsosz na 2024r.
 • omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032 i projektu budżetu Gminy Wąsosz na 2024 rok,
 • odczytanie opinii  Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego,
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
 • dyskusja.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąsosz na lata 2024-2032.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2024 rok.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zamknięcie sesji. 

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki