Sesja RM

Dnia 19 sierpnia 2021 r. o godz. 9.30  odbędzie się nadzwyczajna  XXXIV SESJA  RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Interpelacje i zapytania radnych.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania  ścieków na terenie gminy Wąsosz.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zamknięcie sesji.     

Jednocześnie informuje się, że dnia 19 sierpnia 2021r. o godz. 8.00 w Urzędzie  Miejskim Wąsosza odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady celem  omówienia i  zaopiniowania projektu uchwały.

      

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki