Sesja RM

2 lutego 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA .

 

 

 

Sesja odbędzie się bez udziału sołtysów oraz publiczności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji RM Wąsosza.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu dot. uchwały Nr XIX/133/16 RM Wąsosza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu dot. uchwały Nr XXIII/150/20 RM Wąsosza z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Wąsosz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Wąsoszu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Rawicz dz.nr 123/5 obręb Świniary.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

Jednocześnie informuję, że dnia 29 stycznia 2021r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady celem omówienia i zaopiniowania projektów uchwał.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki