Sesja RM

27 stycznia 2019r. o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim odbędzie się nadzwyczajna XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1.  Otwarcie sesji.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Wąsosz.

5.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/111/19 RM Wąsosza z dnia 12 grudnia 2019r.  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wąsosz.

6.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/112/19 RM Wąsosza z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na 2020r.

7.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/107/19 RM Wąsosza z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie opłaty targowej.

8.  Informacje Przewodniczącego Rady.

9.  Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie sesji.   

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki