Sesja RM

07 stycznia (wtorek) 2020 r. o godz.10.00 odbędzie się XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

 

 

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
  4. Rozpatrzenie skargi z dnia 1 lipca 2019 r. na Burmistrza Wąsosza w związku z rozbudową wysypiska w Rudnej Wielkiej – podjęcie uchwały.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji- Wąsosza-Sp. z o.o. na lata 2020-2024.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
  7. Informacje Przewodniczącego Rady.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki