Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 17 lipca (wtorek ) 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XLI SESJA  RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA .

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Wąsoszu i nadania mu statutu.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Wąsosz.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/200/17 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 18 maja 2017r w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Gminy Wąsosz” oraz nadania jej statutu
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni ulic, placów i alei w mieście Wąsosz
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Wąsosza.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie inicjatywy o wystąpienie do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2018r.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.