ankietowe logo

W związku z przygotowaniem Strategii rozwoju Gminy Wąsosz na lata 2020-2024, zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety.

tabelka - wyniki

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego w Gminie Wąsosz na rok 2020!

plakat informujący o projekcie

Tylko do środy 30 października włącznie można jeszcze oddać głos na jedno z zadań zgłoszonych przez mieszkańców.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Burmistrza Wąsosza ogłasza konsultacje w sprawie Programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.