strona startowa ankiety

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która przeprowadzana jest w związku z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Wąsosz.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Na podstawie art.5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Wąsosza przedkłada sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsosz z Organizacjami Pozarządowymi

logo dyskusji

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 15.00 upływa termin na składanie pisemnych zgłoszeń mieszkańców gminy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Wąsosz za 2019 r”.

strona startowa ankiety

Przypominamy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która przeprowadzana jest w związku z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Wąsosz.