Drukuj
Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk ogłasza konsultacje w sprawie Programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje będą przebiegać w dniach 25 października 2017 r. - 2 listopada 2017 r.

Załączniki - POBIERZ Z BIP

1. PROJEKT Programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2. Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.