Drukuj
Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Gmina Wąsosz przedkłada do konsultacji "Program współpracy Gminy Wąsosz w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi

 i podmiotami wymienionymi w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" <Pobierz>

Konsultacja trwa do dnia 11.09.2017 r.