Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Wąsosz

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Wąsosz zostały określone uchwała nr IX/60/15 z dnia 11 września 2015 roku <Pobierz dokument>