infografika

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wąsosz.

Burmistrz Wąsosza, działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wąsosz. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu.

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 30 października 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r. w postaci:

  1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

Formularz dostępny będzie na:

- stronie internetowej gminy Wąsosz: www.wasosz.eu;

- na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.wasosz.eu/

- w formie papierowej w Urzędzie Miejskim Wąsosza, ul. Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz (parter, biuro nr 6).

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

- drogą elektroniczną na adres e-mailowy:

- drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego Wąsosza, ul. Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz;

- lub bezpośrednio do Urzędu Miejskiego Wąsosza, w godzinach pracy Urzędu.

  1. Wypełnienia ankiety:

Ankieta dostępna będzie:

- na stronie internetowej gminy Wąsosz: www.wasosz.eu;

- na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.wasosz.eu/;

- w formie papierowej w Urzędzie Miejskim Wąsosza, ul. Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz.

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

- drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

- drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego Wąsosza, ul. Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz;

- lub bezpośrednio do Urzędu Miejskiego Wąsosza, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi do projektu można składać do 30 listopada 2023 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego Wąsosza.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.wasosz.eu/ i stronie internetowej www.wasosz.eu oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim Wąsosza, Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz (parter, pokój nr 6):

- zarządzenie Burmistrza Wąsosza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji gminy Wąsosz,

- formularz zgłaszania uwag,

- projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wąsosz.

Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:

- na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.wasosz.eu

- na stronie internetowej www.wasosz.eu;

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Wąsosza, ul. Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz;

- w mediach społecznościowych.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej gminy Wąsosz, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz, na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

Aktualności oraz więcej informacji dotyczących procesu rewitalizacji dostępne są na stronie: www.wasosz.eu

 

Do pobrania:

3-Projekt uchwały-Wąsosz (DOCX, 17.71Kb)

5-wzór deklaracji-Wąsosz (DOCX, 17.34Kb)

7-Ankieta Komitet Rewitalizacji- Wąsosz (DOCX, 18.15Kb)

zarządzenie nr 999 23 (PDF, 1.06Mb)

formularz uwag (PDF, 239.93Kb)

obwieszczenie (PDF, 191.18Kb)