Rozpoczyna się kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego gminy Wąsosz!

Zgłoś projekt i miej wpływ na rozwój naszego regionu. Może to Twój pomysł zostanie zrealizowany w 2024 roku! Do dyspozycji mieszkańców jest 150 tys. zł. Wspólnie zdecydujmy, na co przeznaczyć te pieniądze!

 

Projekt "Budżet Obywatelski 2024" polega na:

  • zgłoszeniu przez pełnoletniego mieszkańca propozycji zadań do budżetu wraz z listą poparcia przez mieszkańców, które następnie podlegają ocenie pod kątem możliwości realizacji;
  • powszechnym i bezpośrednim głosowaniu propozycji zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację.

 

Projekty, które uzyskają w głosowaniu największą liczbę głosów, przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej. Szczegóły realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Wąsosz na 2024 r. określa uchwała nr LIV/404/23 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 19 lipca 2023 r.

 

Formularz zgłoszenia projektu wraz z listą poparcia mieszkańców składany jako propozycja zadania do BO 2024 w gminie Wąsosz będzie dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie wasosz.eu lub w formie papierowej w Urzędzie Miejskim Wąsosza, Plac Wolności 17, pok. nr 20 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wnioski można składać od 11 do 29 września 2023 r. w następujący sposób:

  • w formie papierowej wraz z listą poparcia w sekretariacie Urzędu Miejskiego Wąsosza, Plac Wolności 17 w godzinach pracy lub listownie na adres Urzędu; o dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Urzędu.
    Pobierz formularz w formacie DOCX lub PDF

 

Harmonogram:

  • 11.09.2023-29.09.2023: zgłaszanie projektów przez osoby uprawnione,
  • 02.10.2023-13.10.2023: ocena formalno-prawna zgłoszonych projektów,
  • do 18.10.2023: ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania,
  • 25.10.2023-31.10.2023: głosowanie powszechne,
  • do 10.11.2023: wyniki.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projekcie!

 

bo 2024 110823 2

bo 2024 110823 1