plakat BO 2021

W dniu 7.10.2020 r. komisja do spraw budżetu obywatelskiego dokonała oceny złożonych wniosków.

 

Protokół z prac komisji znajduje się poniżej.

POBIERZ