Konsultacje społeczne

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) we Wrocławiu informuje, że rozpoczyna proces konsultacji społecznych

w sprawie stosowania środka ochrony roślin Dimilin 480 SC na zasadach derogacji (substancja czynna diflubenzuron nie jest zalecana przez FSC do stosowania w lasach certyfikowanych).

Materiały dotyczące konsultacji społecznych w sprawie stosowania środka ochrony roślin Dimilin 480 S.C. w drzewostanach zagrożonych przez foliofagi sosny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu pobierz