Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018

Urząd Miejski Wąsosza informuje o otrzymanym wsparciu finansowych w kwocie 20 144,76 zł w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018” na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury zlokalizowanej przy rzece Barycz w miejscowości Wąsosz, Gmina Wąsosz”. 

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeladź Wielka

W miejscowości Czeladź Wielka trwają obecnie prace związane z modernizacją świetlicy wiejskiej.

Budowa budynku garażowego

Urząd Miejski Wąsosza informuje o rozpoczęciu prac związanych z budową budynku garażowego przy ulicy Rzemieślniczej w Wąsoszu  w okolicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Modernizacja dróg

W grudniu Gmina Wąsosz przeprowadziła remonty dróg w miejscowościach: Świniary i Czarnoborsko.

Remont świetlicy wiejskiej w Pobielu

W miejscowości Pobiel trwają obecnie prace remontowe świetlicy wiejskiej.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - prace budowlane

Trwają prace budowlane w ramach zadania pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - etap V"

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeladź Wielka

W miejscowości Czeladź Wielka trwają obecnie prace wykończeniowe związane z modernizacją świetlicy wiejskiej.

Nowa droga w Cieszkowicach

Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie inwestycji „Cieszkowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych” został rozpatrzony pozytywnie.

Remont dróg gminnych

Gmina Wąsosz dokonała remontu dróg gminnych w miejscowościach: Bełcz Górny, Sułów Wielki, Chocieborowice M.

Nowa świetlica wiejska w Baranowicach

Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranowice.