podpisanie umowy

10 czerwca 2019 roku Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź podpisał umowę z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Drogowego „DROGBUD” Gostyń Sp. z o.o. - wykonawcą zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drozdowice Wielkie”.

podpisanie umowy na sfinansowanie inwestycji

Dnia 18 stycznia 2019 roku w Górze Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Agnieszki Przybylskiej podpisał umowę z Lokalną Grupą Działania „Ujście Baryczy” reprezentowaną przez Prezes Jolantę Wrotkowską na sfinansowanie zadania pn. „Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Czeladź Wielka, gmina Wąsosz”.

list intencyjny - podpisanie

26 kwietnia 2019 roku Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz podpisał z Burmistrzem Gminy Rawicz Grzegorzem Kubikiem list intencyjny dotyczący współpracy gmin w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej szlakiem zlikwidowanej linii kolejowej nr 362.

ulica Nowa - plac zabaw

Gmina Wąsosz informuje o zamontowaniu nowych elementów na placu zabaw przy ulicy Nowej w Wąsoszu.

remonty dróg

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że na bieżąco przeprowadzane są remonty dróg polegające na uzupełnieniu i utwardzeniu ich tłuczniem kamiennym.

budowa drogi w Młynarach

Zakończono prace związane z zadaniem pn. "Młynary - droga dojazdowa do gruntów rolnych".

czyste stawy

Urząd Miejski Wąsosza informuje o zakończeniu prac związanych z oczyszczeniem i odmuleniem stawów w miejscowości Lechitów i Kamień Górowski.

prace melioracyjne

Informujemy o zakończeniu prac związanych z zadaniem pn. "Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Czeladź Wielka, gmina Wąsosz".

logo DUW

Urząd Miejski Wąsosza informuje o otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Drozdowice Wielkie etap I - droga dojazdowa do gruntów rolnych".

klimatyzatory w świetlicach

Zakończono prace związane z montażem klimatyzacji w świetlicach wiejskich w Kamieniu Górowskim oraz Drozdowicach Małych.