zdjęcie placu zabaw

Miło nam poinformować, że plac zabaw przy Klubie Dziecięcym w Wąsoszu został doposażony w różnorodne urządzenia małej architektury.

nowy sprzęt - plac przy remizie

Gmina Wąsosz zrealizowała zadanie pod nazwą "Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Czeladź Wielka, gmina Wąsosz".

miejsce inwestycji

6 kwietnia 2020 r. został przekazany plac budowy wykonawcy zadania pn. „Rozbiórka linii napowietrznej SN oraz budowa linii kablowej SN w Wąsoszu przy ul. Korczaka”.

logo DUW

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy kolejną dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Kamień Górowski, gmina Wąsosz".

zdjęcie inwestycji

Informujemy, że na terenie Klubu Dziecięcego w Wąsoszu powstał plac zabaw.

logo DUW

Urząd Miejski Wąsosza informuje o otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Górka Wąsoska - Gola Wąsoska - droga dojazdowa do gruntów rolnych".

logo DUW

Miło nam poinformować, że wniosek o przyznanie pomocy w ramach podrozdziału 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020, złożony w dniu 01.04.2019 r., na operację pt. „Utworzenie kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz” został rozpatrzony pozytywnie!

podpisanie dokumentu

24 czerwca 2019 roku Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Marcin Gwóźdź przekazał na ręce Burmistrza Wąsosza Pawła Niedźwiedzia promesę dotyczącą dofinansowania przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego zadania pn. "Drozdowice Wielkie etap I - droga dojazdowa do gruntów rolnych".

brama stadionowa

Zakończono prace związane z remontem ogrodzenia frontowego Stadionu Miejskiego w Wąsoszu.

prace budowlane

Rozpoczęto prace związane z zadaniem pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drozdowice Wielkie".