obiekty sportowe w Wąsoszu

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” przy ul. Korczaka w miejscowości Wąsosz” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. 

podpisanie umowy przez strony

Gmina Wąsosz podpisała umowy na realizację kolejnych inwestycji drogowych:

teren prac budowlanych

Rozpoczęto prace budowlane związane z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 120158D, Ługi - droga dojazdowa do gruntów rolnych.

teren planowanej inwestycji

Gmina Wąsosz podpisała umowę na realizację zadania pn. "Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Wrząca Śląska, gmina Wąsosz".

podpisanie umowy na realizację zadani z BO 2023

Gmina Wąsosz podpisała umowę na realizację zadania pn. Montaż obiektów małej architektury na osiedlowym placu zabaw "Dziecięcy Raj" w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

prace budowlane

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wąsosz".

teren prac budowlanych

Rozpoczęto prace związane z realizacją zadania pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120159D, Kobylniki - droga dojazdowa do gruntów rolnych.

obiekty sportowe w Wąsoszu

Dzisiaj została podpisana umowa na realizację zadania pn. "Remont kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012" w miejscowości Wąsosz".

remontowany obiekt

Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamień Górowski".

zamontowana szafa techniczna

Zakończono prace związane z inwestycją dotyczącą budowy instalacji wewnętrznej amfiteatru w Wąsoszu.