miejsce prac budowlanych

Trwa realizacja zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamień Górowski".

wykonana inwestycja

Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. "Rowerowy zaułek – zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Wąsoszu".

miejsce prac drogowych

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wąsosz".

podpisanie umowy

Gmina Wąsosz podpisała umowę na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wąsosz".

infografika z nazwą zadania

20 kwietnia 2023 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, wybranym gminom na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.

podpisanie umowy

Dzisiaj została podpisana umowa na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubiel" - drogi w okolicy sklepu i figurki.

zdjęcie planowanych miejsc prac

Dnia 20 kwietnia 2023 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

prace budowlane

Rozpoczęto prace związane z realizacją zadania pn. "Rowerowy zaułek – zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Wąsoszu".

wykonana inwestycja w Lubielu

Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubiel" - drogi w okolicy sklepu i figurki.

podpisanie umowy

28.02.2023 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. "Rowerowy zaułek – zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Wąsoszu".