zdjęcie inwestycji

Informujemy, że na terenie Klubu Dziecięcego w Wąsoszu powstał plac zabaw.

logo DUW

Urząd Miejski Wąsosza informuje o otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Górka Wąsoska - Gola Wąsoska - droga dojazdowa do gruntów rolnych".

logo DUW

Miło nam poinformować, że wniosek o przyznanie pomocy w ramach podrozdziału 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020, złożony w dniu 01.04.2019 r., na operację pt. „Utworzenie kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz” został rozpatrzony pozytywnie!

podpisanie dokumentu

24 czerwca 2019 roku Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Marcin Gwóźdź przekazał na ręce Burmistrza Wąsosza Pawła Niedźwiedzia promesę dotyczącą dofinansowania przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego zadania pn. "Drozdowice Wielkie etap I - droga dojazdowa do gruntów rolnych".

brama stadionowa

Zakończono prace związane z remontem ogrodzenia frontowego Stadionu Miejskiego w Wąsoszu.

prace budowlane

Rozpoczęto prace związane z zadaniem pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drozdowice Wielkie".

nowy sprzęt - plac przy remizie

Gmina Wąsosz zrealizowała zadanie pod nazwą "Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Czeladź Wielka, gmina Wąsosz".

podpisanie umowy

10 czerwca 2019 roku Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź podpisał umowę z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Drogowego „DROGBUD” Gostyń Sp. z o.o. - wykonawcą zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drozdowice Wielkie”.

logo DUW

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy kolejną dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Kamień Górowski, gmina Wąsosz".

list intencyjny - podpisanie

26 kwietnia 2019 roku Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz podpisał z Burmistrzem Gminy Rawicz Grzegorzem Kubikiem list intencyjny dotyczący współpracy gmin w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej szlakiem zlikwidowanej linii kolejowej nr 362.