W miejscowości Pobiel trwają obecnie prace remontowe świetlicy wiejskiej.


Świetlica służy mieszkańcom do organizacji spotkań, zajęć kulturalnych i rozrywkowych oraz imprez okolicznościowych. Wykonawcą remontu jest Spółdzielnia Socjalna "Nad Baryczą".