Trwają prace budowlane w ramach zadania pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - etap V"

W ramach zadania wykonane zostaną kolektory z przyłączami kanalizacyjnymi, przepompownie ścieków, rurociąg tłoczny oraz odtworzenie nawierzchni.
Teren objęty zakresem projektu obejmuje ulice: Pocztową, Mickiewicza, Korczaka, Junaków, Krótką, Pl. Wolności, Kolejową, Św. Jana Pawła II, Narutowicza.
Wartość przeprowadzanych robót wynosi 4 962 897,55 zł. Wydatek zostanie współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Roboty prowadzi P.H.U. „CHOD-DRÓG” Andrzejewski Przemysław.