Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie inwestycji „Cieszkowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych” został rozpatrzony pozytywnie.

W ramach zadania wykonano 805 metrów drogi o nawierzchni asfaltowej. Gmina Wąsosz otrzymała dofinansowanie w wysokości 169 050 zł, przy czym wartość inwestycji wyniosła 359 825,09 zł.
Nowa droga ułatwia mieszkańcom Cieszkowic dojazd do gruntów rolnych oraz stanowi połączenie z drogami powiatowymi.