Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranowice.

Budynek ma służyć mieszkańcom do organizacji spotkań, zajęć kulturalnych i rozrywkowych oraz imprez okolicznościowych. Świetlica została wyposażona w nowe stoły i krzesła.
Wykonawcą robót jest firma „Zakład Usług Leśnych Zbigniew Sierota”. Koszt budowy świetlicy wyniósł 46 600 zł brutto.