Rozpoczęto remont nawierzchni boiska przy Publicznym Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu.

Remont polega na demontażu i utylizacji istniejącej nawierzchni, wyrównaniu i uzupełnieniu warstwy podbudowy oraz ułożeniu nowej trawy syntetycznej. Wymienione prace zapewnią prawidłowe odwodnienie oraz poprawę bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z boiska.

Do realizacji zadania wybrano firmę SOLID-STET Sp. z o.o. Sp.k ze Szczecina, która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę w kwocie 124 597, 77 zł brutto. Roboty zostaną wykonane do dnia 15 sierpnia.


Galeria zdjęć