W dniu 20 lipca 2017 roku w miejscowości Ługi odbyła się uroczystość z okazji zakończenia III etapu budowy drogi. Na tę okazję został zaproszony Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Pan Robert Pajkert, Kierownik Działu Ds. Ochrony Gruntów Rolnych Pani Agnieszka Król, przestawiciel wykonawcy Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic w Lesznie oraz mieszkańcy.
Uroczystość rozpoczęto od przecięcia wstęgi, następnie droga została poświęcona przez miejscowego proboszcza. Wszyscy zgromadzeni goście zostali zaproszeni do świetlicy wiejskiej gdzie wygłoszono przemówienia. Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk podziękował Panu Robertowi Pajkertowi i Pani Agnieszce Król za wieloletnią współpracę oraz otrzymane dotacje. Podziękowano również wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania drogi w Ługach.
W ramach inwestycji „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ługi” wykonano łącznie 2230 metrów drogi asfaltowej (I etap – 900 metrów, II etap – 830 metrów, III etap – 500 metrów). Dotychczas poniesiono łączne koszty w wysokości 876 528 zł, z czego 363 300 zł pochodzi ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Galeria zdjęć