Gmina Wąsosz podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Ługi – II etap” w kwocie 174 300 zł z budżetu województwa dolnośląskiego.

Inwestycja polegała na kontynuacji I etapu przebudowy drogi, rozpoczętej w 2016 r., o 830 metrów nawierzchni asfaltowej. Zadanie o wartości 249 076 zł zostało zrealizowane przez firmę Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno.

W bieżącym roku planuje się wykonanie kolejnego etapu drogi, która będzie służyła dojazdowi do dalszych gruntów rolnych i posesji.