Przebudowa dróg w Kamieniu Górowskim

W dniu 7 grudnia 2016 r. miał miejsce odbiór technicznych odcinków drogowych w miejscowości Kamień Górowski.

Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni betonowej z trylinki. Drogi zostały bezpłatnie przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnych, a na ich przebudowę zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 90% wartości przedsięwzięcia. Prace zostały wykonane przez Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu.