Przebudowa drogi w Ługach - etap I

W miejscowości Ługi, na działkach o numerach ewidencyjnych 321 i 294, rozpoczęto przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Prace polegają na wykonaniu drogi o pełnej konstrukcji z nawierzchnią asfaltową o długości 900 m. W przyszłym roku planowana jest kontynuacja przedmiotowej inwestycji o odcinek około 830 m.
Wykonawcą zadania jest firma „Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno”. Koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 315 449,88 zł. Zakończenie robót planowane jest z końcem listopada.
Gmina Wąsosz złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie przedmiotowego zadania.