Przebudowa dróg dojazdowych

Zakończono roboty drogowe w miejscowościach Zbaków Dolny i Zbaków Górny. W ramach zadania przebudowano 5 dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 1,23 km.

Prace zostały wykonane przez konsorcjum Przedsiębiorstwo Dróg I Ulic Leszno i Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjne „DROGOMEL”.
Koszt realizacji inwestycji wyniósł 837 221,64 zł. Gmina Wąsosz złożyła wniosek o dofinansowanie wyżej wymienionego zadania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, co dało możliwość uzyskania dotacji pokrywającej 100% kosztów przedsięwzięcia.
Przebudowane drogi wpływają nie tylko na poprawę organizacji przestrzeni rolniczej, ale usprawniają również przejazd między miejscowościami.