Przebudowa dróg w Kamieniu Górowskim

W miejscowości Kamień Górowski trwają obecnie prace polegające na przebudowie dróg przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Roboty są prowadzone na działkach o numerach ewidencyjnych 229/8 i 229/9. Przebudowa polega na wykonaniu nawierzchni betonowej z trylinki. Całkowita wartość inwestycji, wraz z dokumentacją, wynosi 97 933,24 zł, przy czym 90% kosztów zostanie pokrytych ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych.
Roboty drogowe prowadzone są przez Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu.