IV etap budowy kanalizacji sanitarnej

Na terenie Wąsosza realizowany jest obecnie IV etap budowy kanalizacji sanitarnej. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec października.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonane 235 metrów kanalizacji oraz 25 przyłączy o łącznej długości 227 metrów. Teren objęty zakresem programu obejmuje ul. Krzywą, Ogródkową, częściowo Kolejową i dwa budynki przy Pl. Wolności, przy czym na ul. Krzywej wymagana jest przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku 63 metrów wraz z wpustami ulicznymi.
Wykonawcą jest firma P.H.U. „CHOD - DRÓG” Andrzejewski Przemysław z Krobi. Całkowita wartość inwestycji wynosi 296 896,34 zł. Część kosztów zostanie pokryta ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.