Przebudowa dróg dojazdowych

W obrębie miejscowości Zbaków Górny i Zbaków Dolny trwają roboty polegające na przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach operacji scalania gruntów.

Przedmiotami przedsięwzięcia są drogi o numerach:
– Droga nr 8 – działka nr 81, obręb Zbaków Dolny o dł. 0,37 km;
– Droga nr 9 – działka nr 99, obręb Zbaków Dolny o dł. 0,38 km;
– Droga nr 10 – działka nr 104, obręb Zbaków Dolny o dł. 0,23 km;
– Droga nr 12 – część działki nr 8, obręb Zbaków Górny o dł. 0,24 km;
– Droga nr 4 – część działki nr 75, obręb Zbaków Dolny o dł. 0,01 km.

Łączna długość odcinków drogowych wynosi 1,23 km.

Wykonawcą wymienionych powyżej prac jest konsorcjum:
Lider: Przedsiębiorstwo Dróg I Ulic Leszno Sp. z o. o., ul. Bema 33, 64 – 100 Leszno
Partner: Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjne „DROGOMEL” Spółka Jawna Andrzej Skoczylas, Krzysztof Głuszko, ul. Wrocławska 111, 56 – 200 Góra.
Wykonawca udziela 60-miesięcznego okresu gwarancyjnego. Koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 837 221,64 zł.