Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Płoski”.


Wykonawcą zadania wyłonionym po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne została firma:
KONSORCJUM:
Monika Banaszkiewicz „HURST”,
Sierakowo, ul. Dożynkowa 2, 63-900 Rawicz – LIDER
Hurst Sp. z o.o., Sierakowo,
ul. Dożynkowa 11, 63-900 Rawicz – PARTNER
Wartość umowy: 299 866,37 zł brutto.

Kolejne prace związane z budynkiem świetlicy w miejscowości Płoski zaplanowano również w tym roku m. in. w ramach Funduszu Sołeckiego.

 

was 010224 03

was 010224 03

was 010224 05