Zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 120230D – ulica Kalinowa, w miejscowości Wąsosz" zrealizowano w ramach inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wąsosz".


Cała inwestycja drogowa realizowana w ramach II edycji Polskiego Ładu została podzielona na następujące zadania:
1. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Borowna,
2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Cieszkowice,
3. Przebudowa drogi gminnej nr 120114D, Przebudowa drogi gminnej 120142D oraz drogi gminnej 120175D Czarnoborsko – Wiewierz,
4. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 724/10, 130 w miejscowości Wąsosz,
5. Przebudowa drogi gminnej nr 123602D – ulica Rumiankowa, Przebudowa drogi gminnej nr 123603D – ulica Makowa, Przebudowa drogi gminnej nr 123604D – ulica Chabrowa; w miejscowości Wąsosz,
6. Przebudowa drogi gminnej nr 123601D – ulica Sosnowa, w miejscowości Wąsosz,
7. Przebudowa drogi gminnej nr 120230D – ulica Kalinowa, w miejscowości Wąsosz,
8. Przebudowa drogi gminnej nr 120228D – ulica Jaśminowa, Przebudowa drogi gminnej nr 120229D – ulica Azaliowa, w miejscowości Wąsosz.

Wykonawcą zadania było konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” - Lider, DROGTRANZ Sp. z o.o. – Partner.
Wartość zadania: 9 444 128,60 zł brutto.

Dofinansowanie: Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 8 865 203,52 zł.
Wkład własny gminy Wąsosz: 6,13% wartości inwestycji.

 

 

was 281223 1

was 281223 1