tablica informacyjna

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” przy ul. Korczaka w miejscowości Wąsosz” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. 

 

Celem projektu jest modernizacja istniejącego kompleksu sportowego Orlik przy ul. Korczaka w Wąsoszu. W ramach zadania wykonany zostanie remont nawierzchni boisk sportowych (boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego) oraz montaż nowego wyposażenia sportowego.

Wykonawcą zadania wyłonionym po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne została firma: ANMED Sp.
z o.o., Dzierżysław, ul. Sobieskiego 32, 48-130 Kietrz.

Na podstawie umowy z dnia 26.04.2023 r. o Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” – EDYCJA 2022 zaplanowana wartość projektu wynosi: 383 010,00 PLN, maksymalna kwota dofinansowania: 191 500,00 PLN


Podpisanie umowy - remont kompleksu boisk sportowych