tablica informacyjna projektu

Gminie Wąsosz przyznano środki w  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin.

Kwota dofinansowania: 13 230,00 zł

Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa OSP Płoski

(dokumentacja)