podpisanie umowy

Dzisiaj została podpisana umowa na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubiel" - drogi w okolicy sklepu i figurki.


Wykonawcą zadania wyłonionym po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne zostało: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas – K. Głuszko Spółka Jawna, ul. Wrocławska 111, 56-200 Góra.
Wartość: 277 862,33 zł brutto.
Termin realizacji: do dnia 30.06.2023 r.

Ponadto w obecności Burmistrza Wąsosza, Kierownika Referatu Budownictwa i Inwestycji oraz Inspektora Nadzoru przekazano Wykonawcy plac budowy. Prace rozpoczną się niebawem.