prace budowlane

Rozpoczęto prace związane z realizacją zadania pn. "Rowerowy zaułek – zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Wąsoszu".

 

was 150323 01

 

Wykonawcą zadania wyłonionym po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne jest: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas – K. Głuszko Spółka Jawna, ul. Wrocławska 111, 56-200 Góra.
Wartość: 137 645,62 zł brutto.
Termin realizacji: do dnia 21.04.2023 r.
Dofinansowanie w kwocie 82 238,00 zł.

 

Zadanie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.