banner informacyjny realizowanego zadania

Złożony przez gminę Wąsosz wniosek w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „ORLIK” 2012 otrzymał pozytywną opinię i został przekazany do dofinansowania.


Zadanie pn. „Remont kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w miejscowości Wąsosz” zostanie w 50% dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Kwota 191 500 zł zostanie przeznaczona na remont nawierzchni boisk sportowych do piłki nożnej oraz siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego oraz zakup i montaż sprzętu sportowego w ramach kompleksu sportowego Orlik.
Planowany termin realizacji zadania to 2023 r.