07.12.2022 r.  odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanych dróg w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz przebudowanej drogi w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście w tym m. in. Pan Jarosław Obremski Wojewoda Dolnośląski, Pan Paweł Niedźwiedź Burmistrz Wąsosza, Pan Marcin Koziński Sekretarz Gminy, Pani Jadwiga Rodzewicz Skarbnik Gminy, Pani Urszula Szmydyńska Starosta Górowski, Pan Andrzej Rogala Wicestarosta Górowski, Pani Irena Krzyszkiewicz Burmistrz Góry, Pan Michał Frąckowiak p.o. Wójta Gminy Niechlów, Pani Jolanta Krysowata - Zielnica Wójt Gminy Wińsko, ks. Jan Węgielski, ks. Adam Olczykowski, Pani Sylwia Fidler-Kaczan Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o., Pan Rafał Siczek Vice-Prezes Przedsiębiorstwa Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o., Pan Andrzej Skoczylas Wspólnik Przedsiębiorstwa Drogowo-Melioracyjnego „DROGOMEL” A. Skoczylas – K. Głuszko Spółka Jawna, Pan Wiesław Furmaniak Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Pan Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza, Radni Rady Miejskiej Wąsosza, Pan Karol Łagocki Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego Wąsosza, pracownicy Urzędu Miejskiego Wąsosza, sołtysi oraz mieszkańcy.

Przedmiotowa uroczystość dotyczyła zrealizowanych przez Gminę Wąsosz następujących inwestycji drogowych:
1. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120157 D w miejscowości Chocieborowice, o długości około 909 mb.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 120217 D relacji Baranowice - Kowalowo na odcinku Baranowice - Czeladź Wielka, o długości około 1,6 km.
3. Przebudowa drogi gminnej relacji Świniary - Borowna, o długości około 3,8 km.
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górka Wąsoska - Gola Wąsoska, o długości około 707 mb.

Wykonawcą zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wąsosz", które obejmowało przebudowę drogi w m. Chocierbowice, przebudowę drogi relacji Baranowice - Kowalowo oraz przebudowę drogi relacji Świniary - Borowna było: Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o., Piotroniowice 54, 56-100 Wołów.
Wartość: 8 483 007,32 zł brutto.

Dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 8 058 856,95 zł.
Wkład własny Gminy Wąsosz to 5% wartości inwestycji.
Wykonawcą zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górka Wąsoska - Gola Wąsoska" było Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas – K. Głuszko Spółka Jawna, ul. Wrocławska 111, 56-200 Góra.
Wartość robót: 1 013 249,70 zł brutto.
Wartość inwestycji obejmująca roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablice informacyjną wynosi:1 020 880,68 zł.
Gmina Wąsosz na przedmiotowe zadanie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50%.