moment podpisania umowy przez strony

Gmina Wąsosz podpisała umowę na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górka Wąsoska".


Wykonawcą zadania wyłonionym po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne została firma: P.H.U. „Chod-Dróg” Andrzejewski Przemysław, ul. Kwiatowa 11, 63-840 Krobia.
Wartość: 2 193 551,91 zł zł brutto.